DOPASUJ OFERTĘ DO SWOICH OCZEKIWAŃ
Koronawirus w Niderlandach a praca

Pandemia koronawirusa sprawiła, że świat wstrzymał oddech, a życie każdego z nas zmieniło się nie do poznania. To, co wczoraj wydawało się jeszcze niemożliwe, dziś jest rzeczywistością, z którą musimy się zmierzyć. Zapewne wielu z Was obawia się obecnie wyjazdu do pracy w Niderlandach. Oczywiście, rozumiemy, że perspektywa przebywania w innym kraju w czasie ogólnoświatowej epidemii nie napawa optymizmem, jednakże decydując się na pracę za pośrednictwem SBA Flex nie pozostajecie sami, a firmy, do których Was wysyłamy stosują się do wysokich standardów bezpieczeństwa, minimalizując tym samym ryzyko zakażenia. Zobaczcie, jak wygląda sytuacja w Niderlandach w dobie koronawirusa.

Wyjazd do Niderlandów – co z granicami?

Wyjazd z kraju do Niderlandów nadal jest możliwy, ale jedynie transportem drogowym: samochodem, busem, autobusem, itd. Wstrzymane są międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe. Przywrócono granice sprzed wejścia Polski do strefy Schengen, a to oznacza, że na każdym przejściu granicznym zostaniemy poddani kontroli przez Straż Graniczną. Może to się wiązać ze znacznie wydłużonym czasem przejazdu do Niderlandów.

Jeśli chodzi o powrót do Polski to zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji po wjeździe do Polski, należy poddać się 14-dniowej kwarantannie. Podczas przekraczania granicy podróżny musi podać adres, pod którym będzie przebywał w czasie kwarantanny. Przepis ten obowiązuje do odwołania.

Dodatkowo granice można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Na granicy z Niemcami są to przez przejścia drogowe w takich miejscowościach jak: Jędrzychowice, Olszyna, Świecko, Krajnik Dolny, Kołbaskowo, Świnoujście-Garz, Zgorzelec, Gubin, Słubice, Kostrzyn nad Odrą, a w ruchu pieszym – Zgorzelec, Gubin, Słubice, Kostrzyn nad Odrą[1].

Wjazd cudzoziemców do Polski – kto może wjechać?

Granice Polski są zamknięte dla cudzoziemców do 3 maja. Zgodnie z prawem wyjątek stanowią cudzoziemcy, którzy:

„a) są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod ich stałą opieką,

b) cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka,

c) szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin,

d) cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

e) cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

f) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35);

g) cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów”[2].

Bezpieczny przejazd do Niderlandów z SBA Flex

Staramy się, aby osoby, które zdobyły zatrudnienie poprzez kontakt z naszą agencją SBA Flex, czuły się bezpiecznie i rzeczywiście były odpowiednio chronione od samego początku naszej współpracy.

Dlatego organizując przejazdy do Niderlandów, korzystamy z usług firmy transportowej GTV, która nie tylko stosuje się do odgórnie nałożonych przez organy państwowe ograniczeń, ale również wprowadza własne sposoby ochrony, np. aby zminimalizować ryzyko zakażenia wewnątrz busów zainstalowano szybki, które oddzielają podróżujących od siebie, a także dba o dostęp do środków sanitarnych w pojeździe.

Jak w Niderlandach chronią się przed koronawirusem?

W Niderlandach wykryto obecnie ponad 38 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem[3], ale zakażonych przybywa z każdym dniem. Dlatego holenderski rząd zdecydował się na wprowadzenie obostrzeń, m.in. takich jak:

a) zamknięcie restauracji, gastronomii, zakładów fryzjerskich czy salonów kosmetycznych,

b) zachowanie 1,5 metra odległości od siebie – za nieprzestrzeganie tego punktu można zostać ukaranym mandatem w wysokości 400 euro,

c) zakaz organizowania dużych imprez co najmniej do 1 września.

Czy wobec tego warto wyjechać obecnie do pracy w Niderlandach?

Koronawirus a praca w Niderlandach u naszych klientów

W tej bezprecedensowej sytuacji, z którą przyszło zmierzyć się nam wszystkim, także nasi klienci – przedsiębiorcy zatrudniający naszych kandydatów dbają o to, by zapewnić pracownikom jeszcze większe niż zwykle bezpieczeństwo pracy. Każda firma robi to na swój sposób, jednakże podstawowe środki ochrony takie jak: spray do dezynfekcji czy maksymalne minimalizowanie kontaktów pomiędzy ludźmi, na przykład poprzez wprowadzenie dodatkowych zmian, by zmniejszyć liczbę osób przebywających na hali czy też zwiększenie odległości między stołami w pracowniczych stołówkach, stosuje się wszędzie.

Zakłady mięsne Vion, gdzie można zatrudnić się jako pakowacz mięsa lub pracować na wózku widłowym EPT, umieściły ekrany między liniami produkcyjnymi, aby w ten sposób oddzielić pracowników od siebie i zminimalizować ryzyko potencjalnego zakażenia. Co więcej, już przy wjeździe na parking sprawdzają, czy ludzie respektują ograniczenia związane z liczbą osób w pojeździe. W samochodzie mogą przebywać maksymalnie dwie, a w busie cztery osoby. Każda osoba ma możliwość noszenia maseczki, szalika lub chusty zakrywającej nos i usta.

Znacznie łatwiej do nowej sytuacji mogły przystosować się firmy logistyczne, ponieważ specyfika zawodu – na wózku EPT czy na stanowisku order picker – w naturalny sposób wymusza pracę indywidualną lub w niewielkich grupach. Pracownicy utrzymują pomiędzy sobą dystans z racji pełnionych obowiązków, a nie narzuconych obostrzeń. W tym wypadku oprócz stosowanych środków higienicznych, zabezpieczeniem jest także praca na zmiany.

Aby nie dopuścić do wpuszczenia na teren zakładu osoby potencjalnie zarażonej, producent świec Partylite stosuje kontrolę temperatury przy wejściu do firmy. Pracownicy z podwyższoną temperaturą wysyłani są do domu.

Zdajemy sobie sprawę, że zagrożenie związane z koronawirusem jest realne, ale stosując zasady higieny oraz dystansu społecznego, jesteśmy w stanie maksymalnie je zmniejszyć i ze spokojem wykonywać swoje obowiązki zawodowe.

Masz w tej kwestii jeszcze jakieś pytania? Skontaktuj się z nami.


[1]https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8304,Koronawirus-informacje-dla-podroznych.html, dostęp: 27.04.2020.

[2]https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8304,Koronawirus-informacje-dla-podroznych.html, dostęp: 27.04.2020.

[3]https://www.worldometers.info/coronavirus/, dostęp: 27.04.2020.