DOPASUJ OFERTĘ DO SWOICH OCZEKIWAŃ
Nowa aplikacja SBA dla pracujących w Niderlandach

Pod koniec czerwca 2019 roku SBA Flex wprowadziło aplikację dla swoich pracowników tymczasowych w Niderlandach. Wszystkie dokumenty, które zatrudnieni otrzymywali zwykle na papierze, są teraz dostępne z poziomu smartphone’a i komputera.

Praca w Niderlandach w nowoczesnym wydaniu

„Jest to dla naszej organizacji cyfrowy skok w kwestii przekazywania dokumentów biznesowych, umów, potwierdzeń delegowania, instrukcji pracy i ich przechowywania dla pracowników tymczasowych w zabezpieczonym środowisku cyfrowym (App)” – mówi Mark van Keulen, dyrektor operacyjny SBA Flex. Aplikacja została opracowana specjalnie dla pracowników tymczasowych, korzystających z Plan4flex – systemu planowania, którego SBA Flex używa od 2014 roku.

Jakie opcje ma aplikacja dla pracujących w Niderlandach?

„Obecnie – poprzez aplikację – udostępniamy tylko niezbędne dokumenty, na przykład akta cyfrowe” – wyjaśnia Mark. W 2020 roku z jej pomocą chcemy również informować o harmonogramach pracy i przewozów. Będziemy też posługiwać się czatem, by odpowiadać na pytania bezpośrednio kierowane do SBA Flex. W ten sposób, krok po kroku, rozszerzamy możliwości komunikacji naszych pracowników tymczasowych oraz osób, które planują pracę w Niderlandach”.

Popularność aplikacji wśród pracowników w Niderlandach

“Tymczasem ponad 99% pracowników tymczasowych zainstalowało już tę aplikację” – mówi Vanessa Oerlemans, starszy koordynator biura w SBA Flex. „Na początku zatrudnieni musieli przyzwyczaić się do nowego sposobu pracy. Na przykład, ktoś zauważył, że nie dostał paska wynagrodzenia. To prawda, bo paski też są dostępne w aplikacji. Coraz częściej ludzie, którzy wyjechali z naszej agencji pośrednictwa pracy do Niderlandów, dostrzegają korzyści płynące z aplikacji. Na przykład to, że mogą podpisać dokumenty cyfrowo i nie muszą specjalnie w tym celu przychodzić do biura”.

Aplikacja SBA – co jeśli nie masz smarthpone’a?

Na pytanie, co może zrobić pracownik tymczasowy, który nie ma urządzenia umożliwiającego mu skorzystanie z aplikacji, Vanessa odpowiada: „W takiej sytuacji może skorzystać z jednego z czterech tabletów dostępnych w biurze naszej agencji pośrednictwa pracy w Niderlandach. Może dzięki temu podpisać dokumenty cyfrowo i dostarczyć pocztą elektroniczną. Co więcej, mamy również więcej czasu dla osób potrzebujących dodatkowych wyjaśnień na temat aplikacji”.

Technologia cyfrowa – korzyści dla pracujących w Niderlandach

Zdaniem Vanessy, więcej uwagi poświęcanej ludziom jest w każdym razie kolejną zaletą. „Wcześniej pracownicy tymczasowi przyjeżdżający do Niderlandów musieli po długiej podróży przeczytać pokaźną stertę papierów i podpisać każdy dokument. Teraz już przed przyjazdem do Niderlandów instalują aplikację i podpisują dokumenty. Po przybyciu do naszego biura w Tilburgu mają większe możliwości zadawania szczegółowych pytań”.

Najważniejszą motywacją dla SBA Flex, aby przejść na technologię cyfrową, jest dążenie do bardziej efektywnych procesów, podkreśla Mark. „Dokonujemy świadomych wyborów, którym poświęcamy nasz czas. Oczywiście dokumenty muszą być podpisane, ale jeśli pracownik tymczasowy może sam zdecydować, kiedy to zrobi, zostaje więcej czasu na kontakt osobisty. W ten sposób lepiej poznajemy naszych pracowników tymczasowych. I odwrotnie”. 

Ponadto, jest to o wiele mniej szkodliwe dla środowiska. Mark: „Ponieważ udostępniamy wszystkie niezbędne dokumenty (akta cyfrowe) za pośrednictwem aplikacji, oszczędzamy około 50 kartek A4 na każdego pracownika tymczasowego. To mnóstwo palet papieru. Jest to zatem nie tylko bardziej wydajne i skuteczne działanie, ale także zrównoważone rozwiązanie”.

Na zakończenie Mark podkreśla, że nie ma żadnych zmian dla zleceniodawców. „Poinformowaliśmy o tym kroku wszystkich naszych klientów, ponieważ sytuacja uległa zmianie dla pracowników tymczasowych”.