Formularz rejestracji

Witamy w naszym formularzu rejestracyjnym!

Dane zgromadzone przy jego pomocy pozwolą nam poznać Ciebie, Twoje kwalifikacje oraz preferencje zawodowe. Jest to niezbędne do rozpoczęcia procesu rekrutacji. Formularz podzielony jest na 3 proste kroki:

1. Dane osobowe.
Na początku poprosimy Cię o podanie imienia, nazwiska, płci oraz daty urodzenia.

2. Dane kontaktowe.
Byśmy mogli się z Tobą skontaktować, będziemy potrzebować Twojego numeru telefonu oraz adresu email.

3. Dane uzupełniające.
Na tym etapie będziemy chcieli się dowiedzieć, jakie znasz języki obce oraz jakie oferty pracy Cię interesują. Poprosimy Cię także o załączenie swojego CV. Przygotuj je przed przejściem dalej!

Informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  SBA FLEX RECRUITMENT Spółka z o.o. z siedzibą w Opolu
  ul. Ozimska 40/112, 45-058 Opole

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem – iod@sbaflex.pl,

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: przedstawienia Pani/Panu ofert pracy za granicą oraz świadczenia usługi pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego i badania Pani/Pana zadowolenia z jakości usług pośrednictwa,

 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz potencjalni pracodawcy zagraniczni, dostawcy usług hostingowych oraz telekomunikacyjnych i innych usług outsourcingowych,

 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz prawo do przeniesienia danych,

 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.